Registracija
Da bi ste koristili usluge portala potrebno je da se registrujete. Jednostavno upišite u polje „Korisnički broj“ svoj broj telefona i pošaljite. Nakon par sekundi dobićete SMS sa šifrom za ulaz na portal. Obavezan je unos potvrdnog koda. Registracija je besplatna!